telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  www.mcs-przychodnia.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mcs-przychodnia. pl

W  Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.mcs-przychodnia. pl spełnia wymagania w 92,7%

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.mcs-przychodnia.pl  jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu input, button.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony www.mcs-przychodnia.pl  – luty 2019 r.
 2. Strona aktualizowana na bieżąco.
 3. W menu ˃ Kontakt zawarte są:
  • dane teleadresowe
 4. W menu ˃ ABC Pacjenta zawarta jest:
  • deklaracja dostępności cyfrowej
 5. W menu ˃ Plan budynku zawarta jest:
  • informacja o dostępności architektonicznej
 6. W menu ˃ Dla Pacjenta > Przydatne linki zawarty jest:
  • link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 7. Na każdej stronie w górnym prawym rogu znajdują się narzędzia zwiększające czytelność strony dla osób niedowidzących

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikami IT nr. telefonu 22 5969470 lub za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.mcs-przychodnia.pl była na poziomie WCAG 2.0.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Dostępność