telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Szpitale przyjazne kombatantom

Pomoc stomatologiczna dla Kombatantów

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w ramach programu zapewnia kombatantom dostęp do stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością tj. bez konieczności zapisywania się na listę oczekujących
w każdym zakresie świadczeń
.

Gabinet stomatologiczny przyjazny Kombatantom

W celu poprawy dostępności, jakości i organizacji usług stomatologicznych kombatantom przysługuje udzielenie świadczeń zdrowotnych w dniu zgłoszenia się do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. lub w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Rodzajami dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych realizowanych poza kolejnością są: 

  • Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W  Mazowieckim  Centrum  Stomatologii  Sp.  z  o.o.  osoby  uprawnione  mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów – Panią Marią Smolińską w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 22 55 69 400.

Certyfikat uczestnictwa w Programie

Dostępność

INFORMACJE DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o.

 

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.30 (ostatni pacjent o godz. 18.30),

 

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, stosujemy
poniższe zasady:

1) Proces rejestracji pacjentów rozpoczynamy od wypełnienia przez pacjentów tzw. Formularza
covid (pobierz) i przekazania go pracownikowi Rejestracji.

2) Pomiędzy przyjęciami kolejnych pacjentów wprowadzamy przerwy dezynfekcyjne. Są one
niezbędne w celu dokładnej dezynfekcji całego gabinetu i sprzętu medycznego, wymiany
powietrza w gabinecie oraz zmiany odzieży ochronnej przez zespół medyczny.

3) Całe nasze Centrum wraz ze sprzętem medycznym poddajemy dezynfekcji w ciągu nocy.

4) Personel gabinetu stomatologicznego (lekarze, asystentki, technicy RTG) wyposażony jest w
jednorazowe środki ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

5) Narzędzia i końcówki stomatologiczne sterylizujemy zgodnie ze stałymi standardami MCS Sp. z
o.o.: zawsze używamy sterylnych kompletów narzędzi.

6) Pacjentów umawiamy z zachowaniem odstępów między wizytami, aby zminimalizować liczbę
osób przebywających w poczekalni jednocześnie.

7) Przy wejściu oraz wewnątrz gabinetów zapewniliśmy pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym dla
pacjentów.

8) Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w kontakcie z Rejestracją, która dodatkowo jest
chroniona przez ekrany zabezpieczające.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa
bezpieczeństwo, do każdej wizyty odpłatnej doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 PLN, (w
przypadku leczenia w narkozie opłata wynosi 100 PLN).