telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Szpitale przyjazne kombatantom

Pomoc stomatologiczna dla Kombatantów

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w ramach programu zapewnia kombatantom dostęp do stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością tj. bez konieczności zapisywania się na listę oczekujących
w każdym zakresie świadczeń
.

Gabinet stomatologiczny przyjazny Kombatantom

W celu poprawy dostępności, jakości i organizacji usług stomatologicznych kombatantom przysługuje udzielenie świadczeń zdrowotnych w dniu zgłoszenia się do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. lub w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Rodzajami dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych realizowanych poza kolejnością są: 

  • Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W  Mazowieckim  Centrum  Stomatologii  Sp.  z  o.o.  osoby  uprawnione  mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów – Panią Marią Smolińską w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 22 55 69 400.

Certyfikat uczestnictwa w Programie

Dostępność