telefon (22) 55 69 300

Administracja

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY realizujący zadania Sekretariatu

koordynator Iga Paplińska

Tel.  22 55 69 400
Fax. 22 55 69 403
sekretariat@mcs-przychodnia.pl

 

DZIAŁ KADR I SZKOLEŃ

kierownik Agnieszka Białowąs

Tel.  (22) 55 69 410
Tel.  (22) 55 69 412
Fax. (22) 55 69 411
kadry@mcs-przychodnia.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO –  KSIĘGOWY

dyrektor ds. ekonomicznych – główny księgowy Renata Tauber

Tel. (22) 55 69 480
Tel. (22) 55 69 481
Tel. (22) 55 69 482
Tel. (22) 55 69 483

 

KASA

Tel. (22) 55 69 486

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNY

kierownik Urszula Plota

Tel. (22) 55 69 450
Tel. (22) 55 69 451

 

ZESPÓŁ ZAOPATRZENIA I MAGAZYNOWANIA

koordynator Krzysztof Kuczyński

Tel.  (22) 55 69 460
Fax. (22) 55 69 461

 

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

koordynator Katarzyna Rączkowska

Tel. (22) 55 69 430
Fax.(22) 55 69 431
zamowienia@mcs-przychodnia.pl

 

ZESPÓŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ

koordynator Mirosław Grabowski

Tel. (22) 55 69 484
Tel. (22) 55 69 485

 

ZESPÓŁ IT

Tel. (22) 55 69 470
Tel. (22) 55 69 471

 

SEKCJA STERYLIZACJI

koordynator Agnieszka Kowalska

Tel. (22) 55 69 400

 

PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI/ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Iga Paplińska

Tel. (22) 55 69 400

 

PEŁNOMOCNIK DS. KOMBATANTÓW

Maria Smolińska

Tel. (22) 55 69 400

Dostępność