telefon (22) 55 69 300

Projekty współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Stomatologii  Sp. z o.o. 19 lipca 2019 roku podpisało z Województwem Mazowieckim umowę na przekazanie dotacji, w celu wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.Wartość realizowanego projektu wynosiła 147 600,00 zł brutto, z czego 51% stanowiły środki dotacji Województwa Mazowieckiego tj. 75 276,00 zł brutto.

Celem zadania było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

Dodatkowo w ramach realizowanego zadania wykonano nadzór autorski po audytowy oraz wielobranżowy nadzór inwestorski. Inspektorzy i audytor w ramach swoich kompetencji nadzorowali procesu tworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2019 roku i jest pierwszym krok zmierzającym do optymalizacji zużycia kosztów energii elektrycznej, generowanej przez oświetlenie starego typu oraz system wentylacji mechanicznej, jak również poprawy komfortu użytkowania poprzez zastosowanie nowych technologii dotyczących instalacji klimatyzacji.

Dostępność