telefon (22) 55 69 300

Projekty współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Stomatologii  Sp. z o.o. 19 lipca 2019 roku podpisało z Województwem Mazowieckim umowę na przekazanie dotacji, w celu wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.Wartość realizowanego projektu wynosiła 147 600,00 zł brutto, z czego 51% stanowiły środki dotacji Województwa Mazowieckiego tj. 75 276,00 zł brutto.

Celem zadania było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

Dodatkowo w ramach realizowanego zadania wykonano nadzór autorski po audytowy oraz wielobranżowy nadzór inwestorski. Inspektorzy i audytor w ramach swoich kompetencji nadzorowali procesu tworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2019 roku i jest pierwszym krok zmierzającym do optymalizacji zużycia kosztów energii elektrycznej, generowanej przez oświetlenie starego typu oraz system wentylacji mechanicznej, jak również poprawy komfortu użytkowania poprzez zastosowanie nowych technologii dotyczących instalacji klimatyzacji.

Dostępność

INFORMACJE DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o.

 

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.30 (ostatni pacjent o godz. 18.30),

 

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, stosujemy
poniższe zasady:

1) Proces rejestracji pacjentów rozpoczynamy od wypełnienia przez pacjentów tzw. Formularza
covid (pobierz) i przekazania go pracownikowi Rejestracji.

2) Pomiędzy przyjęciami kolejnych pacjentów wprowadzamy przerwy dezynfekcyjne. Są one
niezbędne w celu dokładnej dezynfekcji całego gabinetu i sprzętu medycznego, wymiany
powietrza w gabinecie oraz zmiany odzieży ochronnej przez zespół medyczny.

3) Całe nasze Centrum wraz ze sprzętem medycznym poddajemy dezynfekcji w ciągu nocy.

4) Personel gabinetu stomatologicznego (lekarze, asystentki, technicy RTG) wyposażony jest w
jednorazowe środki ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

5) Narzędzia i końcówki stomatologiczne sterylizujemy zgodnie ze stałymi standardami MCS Sp. z
o.o.: zawsze używamy sterylnych kompletów narzędzi.

6) Pacjentów umawiamy z zachowaniem odstępów między wizytami, aby zminimalizować liczbę
osób przebywających w poczekalni jednocześnie.

7) Przy wejściu oraz wewnątrz gabinetów zapewniliśmy pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym dla
pacjentów.

8) Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w kontakcie z Rejestracją, która dodatkowo jest
chroniona przez ekrany zabezpieczające.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa
bezpieczeństwo, do każdej wizyty odpłatnej doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 PLN, (w
przypadku leczenia w narkozie opłata wynosi 100 PLN).