telefon (22) 55 69 300

Competitions

08/01/2021

Konkurs ofert

KONKURS W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE ORTODONCJI W PORADNI ORTODONCJI SPÓŁKI NA RZECZ PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O. O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/01/21

DATA OGŁOSZENIA: 08/01/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/01/2021 do godz. 12:30

16/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu ortodoncji KO/16/20

nr sprawy KO/16/20

DATA OGŁOSZENIA: 16/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04/01/2021 do godz. 12:30

08/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo- twarzowej lub periodontologii lub specjalistę I stopnia chirurgii stomatologicznej oraz lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/13/20

DATA OGŁOSZENIA: 08/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/12/2020 do godz. 12:30

08/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez lekarzy dentystów, lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

nr sprawy KO/11/20

DATA OGŁOSZENIA: 08/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23/12/2020 do godz. 12:30

04/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę oraz lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/15/20

DATA OGŁOSZENIA: 04/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2020 do godz. 12:30

04/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego w Poradni Ogólnostomatologicznej oraz w „gabinecie narkoz” w Poradni Chirurgii i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/14/20

DATA OGŁOSZENIA: 04/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2020 do godz. 12:30

04/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/12/20

DATA OGŁOSZENIA: 04/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2020 do godz. 12:30

23/10/2020

Konkurs ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielęgniarzy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/08/20

DATA OGŁOSZENIA: 23/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03/11/2020 do godz. 12:30

20/10/2020

Konkurs ofert

UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ ORAZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/09/20

DATA OGŁOSZENIA: 20/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/10/2020 do godz. 12:30

20/10/2020

Konkurs ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/07/20

DATA OGŁOSZENIA: 20/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/10/2020 do godz. 12:30

07/09/2020

Konkurs ofert

Konkurs poprzedzający zawarcie umów na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki.

nr sprawy KO/06/20

DATA OGŁOSZENIA: 07/09/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/09/2020 do godz. 12:30

02/07/2020

Konkurs ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/05/20

DATA OGŁOSZENIA: 02/07/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/07/2020 do godz. 12:30

17/02/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/04/20

DATA OGŁOSZENIA: 17/02/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26/02/2020 do godz. 12:30

22/01/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert – świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki Nr ref. KO/03/20

nr sprawy KO/03/20

DATA OGŁOSZENIA: 22/01/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31/01/2020 do godz. 12:30

21/01/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. (Nr ref. KO/02/20)

nr sprawy KO/02/20

DATA OGŁOSZENIA: 21/01/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/01/2020 do godz. 12:30

17/01/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo- twarzowej lub periodontologii lub specjalistę I stopnia chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii (Nr ref. KO/01/20)

nr sprawy KO/01/20

DATA OGŁOSZENIA: 17/01/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/01/2020 do godz. 12:30

20/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (Nr ref. KO/22/19)

nr sprawy KO/22/19

DATA OGŁOSZENIA: 20/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03/01/2020 do godz. 12:30

17/12/2019

Konkurs ofert

KONKURS OFERT POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ LUB PERIODONTOLOGII PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ LUB CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB PERIODONTOLOGII W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/16/19

DATA OGŁOSZENIA: 17/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/12/2019 do godz. 12:30

16/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

nr sprawy KO/17/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/12/2019 do godz. 12:30

16/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę / pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/23/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/12/2019 do godz. 12:30

16/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs poprzedzający zawarcie umów na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki.

nr sprawy KO/18/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/12/2019 do godz. 12:30

11/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii wykonywane przez lekarza dentystę - specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo- twarzowej lub periodontologii w ramach kontraktu z NFZ oraz poza kontraktem z NFZ w Poradni chirurgii stomatologicznej i periodontologii Spółki.

nr sprawy KO/21/19

DATA OGŁOSZENIA: 11/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20/12/2019 do godz. 12:30

10/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę / pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/20/19

DATA OGŁOSZENIA: 10/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20/12/2019 do godz. 12:30

28/11/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę w Poradni Stomatologii Dziecięcej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/19/19

DATA OGŁOSZENIA: 28/11/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09/12/2019 do godz. 12:30

24/10/2019

Konkurs ofert

„Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/14/19

DATA OGŁOSZENIA: 24/10/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07/11/2019 do godz. 12:30

22/10/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę w Poradni Stomatologii Dziecięcej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/15/19

DATA OGŁOSZENIA: 22/10/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31/10/2019 do godz. 12:30

18/10/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/13/19

DATA OGŁOSZENIA: 18/10/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04/11/2019 do godz. 12:30

19/09/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego przez lekarza dentystę w Poradni Stomatologii Dziecięcej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii

nr sprawy KO/12/19

DATA OGŁOSZENIA: 19/09/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/09/2019 do godz. 12:30

16/08/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/11/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/08/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/08/2019 do godz. 12:30

16/08/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu protetyki stomatologicznej przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/10/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/08/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/08/2019 do godz. 12:30

05/08/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej.

nr sprawy KO/09/19

DATA OGŁOSZENIA: 05/08/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/08/2019 do godz. 12:30

11/07/2019

Konkurs ofert

KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ RTG I TK W PRACOWNI RADIOLOGICZ DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/08/19

DATA OGŁOSZENIA: 11/07/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/07/2019 do godz. 12:30

09/07/2019

Konkurs ofert

KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/07/19

DATA OGŁOSZENIA: 09/07/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/07/2019 do godz. 12:30

18/06/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/06/19

DATA OGŁOSZENIA: 18/06/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/06/2019 do godz. 12:30

26/04/2019

Konkurs ofert

Postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznym z zakresu protetyki nr ref. KO/03/19

nr sprawy KO/03/19

DATA OGŁOSZENIA: 26/04/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09/05/2019 do godz. 12:30

13/03/2019

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/05/19

DATA OGŁOSZENIA: 13/03/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/03/2019 do godz. 12:30

01/03/2019

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/04/19

DATA OGŁOSZENIA: 01/03/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/03/2019 do godz. 13:00

16/01/2019

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza stomatologa specjalistę w zakresie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/02/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/01/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21/01/2019 do godz. 12:30

15/01/2019

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki

nr sprawy KO/01/19

DATA OGŁOSZENIA: 15/01/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/01/2019 do godz. 12:30

20/01/2017

Konkurs ofert

W sprawie umowy na lekarskie świadczenia zdrowotne wykonywane prze lekarzy stomatologów w Poradni Stomatologii Dziecięcej oraz w Poradni Protetyki Stomatologicznej “Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/01/17

DATA OGŁOSZENIA: 20/01/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/01/2017 do godz. 12:30

10/10/2017

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii “Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/03/17

DATA OGŁOSZENIA: 10/10/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/10/2017 do godz. 12:30

19/10/2017

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów na o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy stomatologów specjalistów w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/02/17

DATA OGŁOSZENIA: 19/10/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02/11/2017 do godz. 09:30

30/11/2017

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ortodoncji wykonywane przez lekarzy dentystów, lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/04/17

DATA OGŁOSZENIA: 30/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2017 do godz. 09:30

30/11/2017

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy dentystów, lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją w Poradni Stomatologi Dziecięcej Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/05/17

DATA OGŁOSZENIA: 30/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2017 do godz. 09:30

30/11/2017

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza dentystę oraz lekarza dentystę ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS w Poradni Ogólnostomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/06/17

DATA OGŁOSZENIA: 30/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2017

30/11/2017

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/07/17

DATA OGŁOSZENIA: 30/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2017 do godz. 09:30

26/02/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/01/18

DATA OGŁOSZENIA: 26/02/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/03/2018 do godz. 12:30

05/03/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza stomatologa specjalistę w zakresie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/02/18

DATA OGŁOSZENIA: 05/03/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23/03/2018 do godz. 12:30

27/06/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji przez lekarza dentystę w Poradni Ortodoncji dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/03/18

DATA OGŁOSZENIA: 27/06/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11/06/2018 do godz. 12:30

10/08/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji przez lekarza dentystę specjalistę w Poradni Ortodoncji dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/04/18

DATA OGŁOSZENIA: 10/08/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/08/2018 do godz. 12:30

20/09/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/05/18

DATA OGŁOSZENIA: 20/09/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/10/2018 do godz. 12:30

03/10/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/06/18

DATA OGŁOSZENIA: 03/10/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/10/2018 do godz. 12:30

03/10/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/07/18

DATA OGŁOSZENIA: 03/10/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/10/2018 do godz. 12:30

16/10/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/08/18

DATA OGŁOSZENIA: 16/10/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/10/2018 do godz. 12:30

18/12/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu ortodoncji

nr sprawy KO/09/18

DATA OGŁOSZENIA: 18/12/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04/01/2019 do godz. 12:30

18/12/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji przez lekarza dentystę specjalistę w Poradni Ortodoncji dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/10/18

DATA OGŁOSZENIA: 18/12/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/12/2018 do godz. 12:30

20/12/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/11/18

DATA OGŁOSZENIA: 20/12/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/12/2018 do godz. 12:30

Dostępność