telefon (22) 55 69 300

Konkursy

13/07/2023

Konkurs ofert

KO/06/23 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo- twarzowej lub periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy KO/06/23

DATA OGŁOSZENIA: 13/07/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/07/2023 do godz. 12:30

10/07/2023

Konkurs ofert

KO/05/23 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/05/23

DATA OGŁOSZENIA: 10/07/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/07/2023 do godz. 12:30

11/05/2023

Konkurs ofert

KO/04/23 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w ramach kontraktu z NFZ oraz poza kontraktem z NFZ w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Spółki.

nr sprawy KO/04/23

DATA OGŁOSZENIA: 11/05/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/05/2023 do godz. 12:30

17/01/2023

Konkurs ofert

KO/03/23 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii wykonywane przez lekarza dentystę - specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo- twarzowej lub periodontologii lub specjalistę I stopnia chirurgii stomatologicznej w ramach kontraktu z NFZ oraz poza kontraktem z NFZ w Poradni chirurgii stomatologicznej i periodontologii Spółki.

nr sprawy ko/03/23

DATA OGŁOSZENIA: 17/01/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26/01/2023 do godz. 12:30

12/01/2023

Konkurs ofert

KO/01/23 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy/umów na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu ortodoncji.

nr sprawy KO/01/23

DATA OGŁOSZENIA: 12/01/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23/01/2023 do godz. 12:30

12/01/2023

Konkurs ofert

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki na rzecz Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o. w Warszawie. Uwaga zmiana załącznika.

nr sprawy KO/02/23

DATA OGŁOSZENIA: 12/01/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23/01/2023 do godz. 12:30

03/01/2023

Konkurs ofert

KO/17/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/17/22

DATA OGŁOSZENIA: 03/01/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/01/2023 do godz. 12:30

15/12/2022

Konkurs ofert

KO/16/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii wykonywane przez lekarza dentystę - specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo- twarzowej lub periodontologii lub specjalistę I stopnia chirurgii stomatologicznej w ramach kontraktu z NFZ oraz poza kontraktem z NFZ w Poradni chirurgii stomatologicznej i periodontologii Spółki.

nr sprawy KO/16/22

DATA OGŁOSZENIA: 15/12/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/12/2022 do godz. 12:30

25/11/2022

Konkurs ofert

KO/15/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/15/22

DATA OGŁOSZENIA: 25/11/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/12/2022 do godz. 12:30

25/11/2022

Konkurs ofert

KO/14/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji, wykonywanych przez lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/14/22

DATA OGŁOSZENIA: 25/11/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/12/2022 do godz. 12:30

15/11/2022

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzając zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/13/22

DATA OGŁOSZENIA: 15/11/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/11/2022 do godz. 12:30

19/10/2022

Konkurs ofert

KO/12/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/12/22

DATA OGŁOSZENIA: 19/10/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/10/2022 do godz. 12:30

19/10/2022

Konkurs ofert

KO/11/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/11/22

DATA OGŁOSZENIA: 19/10/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/10/2022 do godz. 12:30

22/09/2022

Konkurs ofert

KO/10/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę lub specjalistę II-go stopnia w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/10/22

DATA OGŁOSZENIA: 22/09/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/09/2022 do godz. 12:30

31/08/2022

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzając zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/09/22

DATA OGŁOSZENIA: 31/08/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/09/2022 do godz. 12:30

19/08/2022

Konkurs ofert

KO/08/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę lub specjalistę II-go stopnia w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/08/22

DATA OGŁOSZENIA: 19/08/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/08/2022 do godz. 12:30

13/07/2022

Konkurs ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w zakresie wykonywania badań RTG i TK w Pracowni Radiologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/07/22

DATA OGŁOSZENIA: 13/07/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/07/2022 do godz. 12:30

22/06/2022

Konkurs ofert

KO/06/22 KONKURS OFERT POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI ANESTEZJOLOGII W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/06/22

DATA OGŁOSZENIA: 22/06/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/06/2022 do godz. 12:30

10/05/2022

Konkurs ofert

KO/05/22 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki.

nr sprawy KO/05/22

DATA OGŁOSZENIA: 10/05/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20/05/2022 do godz. 12:30

15/03/2022

Konkurs ofert

KO/04/22 KONKURS POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ LUB CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB PERIODONTOLOGII LUB SPECJALISTĘ I STOPNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII DLA PACJENTÓW „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/04/22

DATA OGŁOSZENIA: 15/03/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/03/2022 do godz. 12:30

16/02/2022

Konkurs ofert

KO/03/22 KONKURS POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ LUB CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB PERIODONTOLOGII LUB SPECJALISTĘ I STOPNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII DLA PACJENTÓW „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/03/22

DATA OGŁOSZENIA: 16/02/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/02/2022 do godz. 12:30

24/01/2022

Konkurs ofert

KO/02/22 KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO ORAZ W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W ZNIECZULENIU OGÓLNYM I SEDACJI PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ LUB STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE.

nr sprawy KO/02/22

DATA OGŁOSZENIA: 24/01/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01/02/2022 do godz. 12:30

24/01/2022

Konkurs ofert

KO/01/22 KONKURS OFERT W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ LUB CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB PERIODONTOLOGII LUB SPECJALISTĘ I STOPNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII DLA PACJENTÓW „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/01/22

DATA OGŁOSZENIA: 24/01/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01/02/2022 do godz. 12:30

15/12/2021

Konkurs ofert

KO/16/21 KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/16/21

DATA OGŁOSZENIA: 15/12/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07/01/2022 do godz. 12:30

15/12/2021

Konkurs ofert

KO/15/21 KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE ORTODONCJI W PORADNI ORTODONCJI SPÓŁKI NA RZECZ PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O. O. W WARSZAWIE.

nr sprawy KO/15/21

DATA OGŁOSZENIA: 15/12/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/12/2021 do godz. 12:30

Konkurs ofert

KO/14/21 KONKURS OFERT W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

15/12/2021

Konkurs ofert

KO/13/21 KONKURS OFERT W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ LUB CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB PERIODONTOLOGII LUB SPECJALISTĘ I STOPNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/15/21

DATA OGŁOSZENIA: 15/12/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/12/2021 do godz. 12:30

29/10/2021

Konkurs ofert

Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę w zakresie leczenia stomatologicznego z uwzględnieniem udzielania świadczeń stomatologicznych pacjentom z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS w Poradni Ogólnostomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/12/21

DATA OGŁOSZENIA: 29/10/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/11/2021 do godz. 12:30

20/10/2021

Konkurs ofert

KO/11/21 KONKURS POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ LUB CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB PERIODONTOLOGII LUB SPECJALISTĘ I STOPNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/11/21

DATA OGŁOSZENIA: 20/10/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/10/2021 do godz. 12:30

20/10/2021

Konkurs ofert

KO/10/21 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o..

nr sprawy KO/10/21

DATA OGŁOSZENIA: 20/10/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/10/2021 do godz. 12:30

07/09/2021

Konkurs ofert

KO/09/21 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o..

nr sprawy KO/09/21

DATA OGŁOSZENIA: 07/09/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/09/2021 do godz. 12:30

19/07/2021

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego przez lekarza dentystę w Poradni Stomatologii Dziecięcej oraz w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii - „Gabinet narkoz”, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/08/21

DATA OGŁOSZENIA: 19/07/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/07/2021 do godz. 12:30

28/06/2021

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o..

nr sprawy KO/07/21

DATA OGŁOSZENIA: 28/06/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08/07/2021 do godz. 12:30

14/05/2021

Konkurs ofert

KONKURS OFERT POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI

nr sprawy KO/06/21

DATA OGŁOSZENIA: 14/05/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/05/2021 do godz. 12:30

23/03/2021

Konkurs ofert

KONKURSU OFERT POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/05/21

DATA OGŁOSZENIA: 23/03/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31/03/2021 do godz. 12:30

19/03/2021

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w zakresie wykonywanych badań RTG i TK w Pracowni Radiologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/04/21

DATA OGŁOSZENIA: 19/03/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/03/2021 do godz. 13:00

21/01/2021

Konkurs ofert

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki.

nr sprawy KO/03/21

DATA OGŁOSZENIA: 21/01/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01/02/2021 do godz. 12:30

21/01/2021

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/02/21

DATA OGŁOSZENIA: 21/01/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01/02/2021 do godz. 12:30

08/01/2021

Konkurs ofert

KONKURS W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE ORTODONCJI W PORADNI ORTODONCJI SPÓŁKI NA RZECZ PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O. O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/01/21

DATA OGŁOSZENIA: 08/01/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/01/2021 do godz. 12:30

Dostępność