telefon (22) 55 69 300
24/01/2022

Konkurs ofert

KO/02/22 KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO ORAZ W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W ZNIECZULENIU OGÓLNYM I SEDACJI PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ LUB STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE.

nr sprawy KO/02/22

DATA OGŁOSZENIA: 24/01/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01/02/2022 do godz. 12:30

Dostępność