telefon (22) 55 69 300
15/03/2022

Konkurs ofert

KO/04/22 KONKURS POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ LUB CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB PERIODONTOLOGII LUB SPECJALISTĘ I STOPNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII DLA PACJENTÓW „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy KO/04/22

DATA OGŁOSZENIA: 15/03/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/03/2022 do godz. 12:30

Dostępność