telefon (22) 55 69 300
22/06/2022

Konkurs ofert

KO/06/22 KONKURS OFERT POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI ANESTEZJOLOGII W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/06/22

DATA OGŁOSZENIA: 22/06/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/06/2022 do godz. 12:30

Dostępność