telefon (22) 55 69 300
09/10/2023

Konkurs ofert

KO/07/23 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielęgniarzy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgi Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/07/23

DATA OGŁOSZENIA: 09/10/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18/10/2023 do godz. 12:30

Dostępność