telefon (22) 55 69 300
07/09/2021

Konkurs ofert

KO/09/21 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o..

nr sprawy KO/09/21

DATA OGŁOSZENIA: 07/09/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/09/2021 do godz. 12:30

Dostępność