telefon (22) 55 69 300
19/10/2022

Konkurs ofert

KO/11/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/11/22

DATA OGŁOSZENIA: 19/10/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/10/2022 do godz. 12:30

Dostępność