telefon (22) 55 69 300
19/10/2022

Konkurs ofert

KO/12/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/12/22

DATA OGŁOSZENIA: 19/10/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/10/2022 do godz. 12:30

Dostępność