telefon (22) 55 69 300
25/11/2022

Konkurs ofert

KO/14/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji, wykonywanych przez lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/14/22

DATA OGŁOSZENIA: 25/11/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/12/2022 do godz. 12:30

Dostępność