telefon (22) 55 69 300
25/11/2022

Konkurs ofert

KO/15/22 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/15/22

DATA OGŁOSZENIA: 25/11/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/12/2022 do godz. 12:30

Dostępność