telefon (22) 55 69 300
06/12/2023

Konkurs ofert

KO/15/23 Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej wykonywanych przez lekarza dentystę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/15/23

DATA OGŁOSZENIA: 06/12/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/12/2023 do godz. 12:30

Dostępność