telefon (22) 55 69 300
12/12/2023

Konkurs ofert

KO/16/23 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji Spółki na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. UWAGA Zamiana warunków konkursu i terminu składania ofert na 22.12.2023

nr sprawy KO/16/23

DATA OGŁOSZENIA: 12/12/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/12/2023 do godz. 12:30

Dostępność