telefon (22) 55 69 300
16/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę / pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/23/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/12/2019 do godz. 12:30

Dostępność