telefon (22) 55 69 300
10/12/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę / pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/20/19

DATA OGŁOSZENIA: 10/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20/12/2019 do godz. 12:30

Dostępność