telefon (22) 55 69 300
18/06/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/06/19

DATA OGŁOSZENIA: 18/06/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/06/2019 do godz. 12:30

Dostępność