telefon (22) 55 69 300
16/08/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu protetyki stomatologicznej przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/10/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/08/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/08/2019 do godz. 12:30

Dostępność