telefon (22) 55 69 300
15/11/2022

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzając zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/13/22

DATA OGŁOSZENIA: 15/11/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/11/2022 do godz. 12:30

Dostępność