telefon (22) 55 69 300
31/08/2022

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzając zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/09/22

DATA OGŁOSZENIA: 31/08/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/09/2022 do godz. 12:30

Dostępność