telefon (22) 55 69 300
21/01/2021

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/02/21

DATA OGŁOSZENIA: 21/01/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01/02/2021 do godz. 12:30

Dostępność