telefon (22) 55 69 300
24/10/2019

Konkurs ofert

„Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/14/19

DATA OGŁOSZENIA: 24/10/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07/11/2019 do godz. 12:30

Dostępność