telefon (22) 55 69 300
22/10/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę w Poradni Stomatologii Dziecięcej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/15/19

DATA OGŁOSZENIA: 22/10/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31/10/2019 do godz. 12:30

Dostępność