telefon (22) 55 69 300
04/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/12/20

DATA OGŁOSZENIA: 04/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2020 do godz. 12:30

Dostępność