telefon (22) 55 69 300
19/07/2021

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego przez lekarza dentystę w Poradni Stomatologii Dziecięcej oraz w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii – „Gabinet narkoz”, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/08/21

DATA OGŁOSZENIA: 19/07/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/07/2021 do godz. 12:30

Dostępność