telefon (22) 55 69 300
08/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji przez lekarzy dentystów, lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

nr sprawy KO/11/20

DATA OGŁOSZENIA: 08/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23/12/2020 do godz. 12:30

Dostępność