telefon (22) 55 69 300
04/12/2020

Konkurs ofert

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę oraz lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/15/20

DATA OGŁOSZENIA: 04/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/12/2020 do godz. 12:30

Dostępność