telefon (22) 55 69 300
16/08/2019

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/11/19

DATA OGŁOSZENIA: 16/08/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/08/2019 do godz. 12:30

Dostępność