telefon (22) 55 69 300
19/03/2021

Konkurs ofert

Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w zakresie wykonywanych badań RTG i TK w Pracowni Radiologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/04/21

DATA OGŁOSZENIA: 19/03/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/03/2021 do godz. 13:00

Dostępność