telefon (22) 55 69 300
09/07/2019

Konkurs ofert

KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/07/19

DATA OGŁOSZENIA: 09/07/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/07/2019 do godz. 12:30

Dostępność