telefon (22) 55 69 300
11/07/2019

Konkurs ofert

KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ RTG I TK W PRACOWNI RADIOLOGICZ DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/08/19

DATA OGŁOSZENIA: 11/07/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/07/2019 do godz. 12:30

Dostępność