telefon (22) 55 69 300
08/01/2021

Konkurs ofert

KONKURS W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE ORTODONCJI W PORADNI ORTODONCJI SPÓŁKI NA RZECZ PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O. O. W WARSZAWIE

nr sprawy KO/01/21

DATA OGŁOSZENIA: 08/01/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/01/2021 do godz. 12:30

Dostępność