telefon (22) 55 69 300
26/04/2019

Konkurs ofert

Postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznym z zakresu protetyki nr ref. KO/03/19

nr sprawy KO/03/19

DATA OGŁOSZENIA: 26/04/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09/05/2019 do godz. 12:30

Dostępność