telefon (22) 55 69 300
13/07/2022

Konkurs ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w zakresie wykonywania badań RTG i TK w Pracowni Radiologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/07/22

DATA OGŁOSZENIA: 13/07/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/07/2022 do godz. 12:30

Dostępność