telefon (22) 55 69 300
29/10/2021

Konkurs ofert

Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę w zakresie leczenia stomatologicznego z uwzględnieniem udzielania świadczeń stomatologicznych pacjentom z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS w Poradni Ogólnostomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy KO/12/21

DATA OGŁOSZENIA: 29/10/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/11/2021 do godz. 12:30

Dostępność