telefon (22) 55 69 300
16/10/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/08/18

DATA OGŁOSZENIA: 16/10/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/10/2018 do godz. 12:30

Dostępność