telefon (22) 55 69 300
20/09/2018

Konkurs ofert

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy KO/05/18

DATA OGŁOSZENIA: 20/09/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/10/2018 do godz. 12:30

Dostępność