telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

DIALOG TECHNICZNY

19/02/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem zadanie pn: „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz Rozbudowa i modernizacja Gabinetu Narkoz w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. „

DATA OGŁOSZENIA: 19/02/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26/02/2020

Dostępność