telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU UE

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy fartuchów fizelinowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/08/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Dostawa urządzeń stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/06/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Odbiór, transport i unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie - postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl/

nr sprawy ZP/02/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych – postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl/

nr sprawy ZP/07/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych - postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl./

nr sprawy ZP/04/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

14/04/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/04/21

DATA OGŁOSZENIA: 14/04/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/04/2021 do godz. 12:30

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone przez platformę pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/03/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, protetycznych oraz leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie - postępowanie na platformie: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/01/21 https://mcs.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/238241/sukcesywne-dostawy-materialow-stomatologicznych-protetycznych-oraz-lekow-dla-mazowieckiego-centrum-stomatologii-sp-z-o-o-w-warszawie

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

30/12/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych i leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie UWAGA ZMIANA TERMINU!!

nr sprawy ZP/18/20

DATA OGŁOSZENIA: 30/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07/01/2021 do godz. 12:30

10/12/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych oraz opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/17/20

DATA OGŁOSZENIA: 10/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/12/2020 do godz. 12:30

22/10/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa systemu komputerowego obsługującego elektroniczny obieg dokumentów w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie - CZWARTA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!-

nr sprawy ZP/15/20

DATA OGŁOSZENIA: 22/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/11/2020 do godz. 12:30

22/10/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy jednorazowych materiałów ochronnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. zamieszczono odpowiedzi na pytania!

nr sprawy ZP/16/20

DATA OGŁOSZENIA: 22/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/10/2020 do godz. 12:30

15/09/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów ochronnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. *****UWAGA - ZMIANA TERMINU *****

nr sprawy ZP/14/20

DATA OGŁOSZENIA: 15/09/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/09/2020 do godz. 12:30

Dostępność