telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU UE

17/08/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ZP/14/21 Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/14/21

DATA OGŁOSZENIA: 17/08/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/08/2021 do godz. 12:30

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy leków na śluzówkę oraz materiałów protetycznych - zębów akrylowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/12/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy wziewnych środków znieczulenia ogólnego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/13/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

30/07/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ZP/11/21 Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/11/21

DATA OGŁOSZENIA: 30/07/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/08/2021 do godz. 12:30

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Wykonanie usług bieżącej konserwacji pomieszczeń w siedzibie Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/09/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy fartuchów fizelinowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/08/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Dostawa urządzeń stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/06/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Odbiór, transport i unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie - postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl/

nr sprawy ZP/02/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych – postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl/

nr sprawy ZP/07/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych - postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl./

nr sprawy ZP/04/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

14/04/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/04/21

DATA OGŁOSZENIA: 14/04/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/04/2021 do godz. 12:30

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone przez platformę pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/03/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, protetycznych oraz leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie - postępowanie na platformie: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/01/21 https://mcs.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/238241/sukcesywne-dostawy-materialow-stomatologicznych-protetycznych-oraz-lekow-dla-mazowieckiego-centrum-stomatologii-sp-z-o-o-w-warszawie

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

30/12/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych i leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie UWAGA ZMIANA TERMINU!!

nr sprawy ZP/18/20

DATA OGŁOSZENIA: 30/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07/01/2021 do godz. 12:30

10/12/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych oraz opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/17/20

DATA OGŁOSZENIA: 10/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/12/2020 do godz. 12:30

22/10/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa systemu komputerowego obsługującego elektroniczny obieg dokumentów w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie - CZWARTA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!-

nr sprawy ZP/15/20

DATA OGŁOSZENIA: 22/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/11/2020 do godz. 12:30

22/10/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy jednorazowych materiałów ochronnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. zamieszczono odpowiedzi na pytania!

nr sprawy ZP/16/20

DATA OGŁOSZENIA: 22/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/10/2020 do godz. 12:30

15/09/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów ochronnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. *****UWAGA - ZMIANA TERMINU *****

nr sprawy ZP/14/20

DATA OGŁOSZENIA: 15/09/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/09/2020 do godz. 12:30

Dostępność

INFORMACJE DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o.

 

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.30 (ostatni pacjent o godz. 18.30),

 

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, stosujemy
poniższe zasady:

1) Proces rejestracji pacjentów rozpoczynamy od wypełnienia przez pacjentów tzw. Formularza
covid (pobierz) i przekazania go pracownikowi Rejestracji.

2) Pomiędzy przyjęciami kolejnych pacjentów wprowadzamy przerwy dezynfekcyjne. Są one
niezbędne w celu dokładnej dezynfekcji całego gabinetu i sprzętu medycznego, wymiany
powietrza w gabinecie oraz zmiany odzieży ochronnej przez zespół medyczny.

3) Całe nasze Centrum wraz ze sprzętem medycznym poddajemy dezynfekcji w ciągu nocy.

4) Personel gabinetu stomatologicznego (lekarze, asystentki, technicy RTG) wyposażony jest w
jednorazowe środki ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

5) Narzędzia i końcówki stomatologiczne sterylizujemy zgodnie ze stałymi standardami MCS Sp. z
o.o.: zawsze używamy sterylnych kompletów narzędzi.

6) Pacjentów umawiamy z zachowaniem odstępów między wizytami, aby zminimalizować liczbę
osób przebywających w poczekalni jednocześnie.

7) Przy wejściu oraz wewnątrz gabinetów zapewniliśmy pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym dla
pacjentów.

8) Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w kontakcie z Rejestracją, która dodatkowo jest
chroniona przez ekrany zabezpieczające.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa
bezpieczeństwo, do każdej wizyty odpłatnej doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 PLN, (w
przypadku leczenia w narkozie opłata wynosi 100 PLN).