telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU UE

05/01/2022

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Świadczenie usług stałej konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych oraz medycznych będących na wyposażeniu Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1. Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/01/22

DATA OGŁOSZENIA: 05/01/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13/01/2022 do godz. 12:30

03/12/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Dostawa tomografu z funkcją pantomografu z przystawką cefalometryczną do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/16/21

DATA OGŁOSZENIA: 03/12/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10/12/2021 do godz. 12:30

17/11/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Dostawa i montaż mebli w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1

nr sprawy ZP/10/21

DATA OGŁOSZENIA: 17/11/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/11/2021 do godz. 12:30

17/08/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ZP/14/21 Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/14/21

DATA OGŁOSZENIA: 17/08/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/08/2021 do godz. 12:30

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy leków na śluzówkę oraz materiałów protetycznych - zębów akrylowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/12/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy wziewnych środków znieczulenia ogólnego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/13/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

30/07/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ZP/11/21 Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/11/21

DATA OGŁOSZENIA: 30/07/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/08/2021 do godz. 12:30

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Wykonanie usług bieżącej konserwacji pomieszczeń w siedzibie Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/09/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy fartuchów fizelinowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/08/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Dostawa urządzeń stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/06/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Odbiór, transport i unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie - postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl/

nr sprawy ZP/02/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych – postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl/

nr sprawy ZP/07/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych - postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl./

nr sprawy ZP/04/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

14/04/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/04/21

DATA OGŁOSZENIA: 14/04/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/04/2021 do godz. 12:30

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone przez platformę pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/03/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, protetycznych oraz leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie - postępowanie na platformie: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/01/21 https://mcs.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/238241/sukcesywne-dostawy-materialow-stomatologicznych-protetycznych-oraz-lekow-dla-mazowieckiego-centrum-stomatologii-sp-z-o-o-w-warszawie

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

30/12/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych i leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie UWAGA ZMIANA TERMINU!!

nr sprawy ZP/18/20

DATA OGŁOSZENIA: 30/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07/01/2021 do godz. 12:30

10/12/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych oraz opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/17/20

DATA OGŁOSZENIA: 10/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/12/2020 do godz. 12:30

Dostępność