telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGU UE

31/12/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem - https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/19/21

DATA OGŁOSZENIA: 31/12/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31/01/2022 do godz. 12:30

Dostępność