telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGU UE

03/07/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków oraz akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. uwaga zmiana załącznika nr 1 dla części 1

nr sprawy ZP/11/20

DATA OGŁOSZENIA: 03/07/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10/07/2020 do godz. 12:30

13/12/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

nr sprawy ZP/19/19

DATA OGŁOSZENIA: 13/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/01/2020 do godz. 12:30

08/11/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Postępowanie na wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/26/17

DATA OGŁOSZENIA: 08/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/12/2017 do godz. 12:30

Dostępność