telefon (22) 55 69 300
Public Procurement

ZAPYTANIA OFERTOWE

15/07/2020

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZZ/24/20 - Dostawa, instalacja rekondycjonowanego aparatu do znieczulenia i szkolenie personelu Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZZ/24/20

DATA OGŁOSZENIA: 15/07/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/07/2020

09/06/2020

ZAPYTANIA OFERTOWE

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodzie (18 01 02*) i (18 01 03*) dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie UWAGA ZMIANA ZAPROSZENIA I ZAŁĄCZNIKA NR 1

nr sprawy (nr ref.: ZZ/19/20)

DATA OGŁOSZENIA: 09/06/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/06/2020

25/05/2020

ZAPYTANIA OFERTOWE

Dostawa mobilnych ssaków chirurgicznych

nr sprawy ZZ/16/20

DATA OGŁOSZENIA: 25/05/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/05/2020

19/05/2020

ZAPYTANIA OFERTOWE

Świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki

nr sprawy ZZ/15/20

DATA OGŁOSZENIA: 19/05/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/05/2020

13/12/2018

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności asystentki stomatologicznej w Poradni Stomatologii Dziecięcej oraz w innych poradniach (na zlecenie Dyrektora ds. Medycznych) na rzecz Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/37/18

DATA OGŁOSZENIA: 13/12/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/12/2018

22/06/2018

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy materiałów i akcesoriów ortodontycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/18/18

DATA OGŁOSZENIA: 22/06/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/06/2018

21/05/2018

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia ofert na wynajem powierzchni do ustawienia urządzenia do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

DATA OGŁOSZENIA: 21/05/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14/06/2018

13/11/2017

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi naprawy tapicerki foteli stomatologicznych oraz tapicerowanych mebli medycznych na potrzeby Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/24/17

DATA OGŁOSZENIA: 13/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20/11/2017

27/06/2017

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie usług asystentki stomatologicznej dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/14/17

DATA OGŁOSZENIA: 27/06/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/06/2017 do godz. 16:00

01/06/2017

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy środków dezynfekujących, myjących i konserwujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/07/17

DATA OGŁOSZENIA: 01/06/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/06/2017

01/12/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/36/16

DATA OGŁOSZENIA: 01/12/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/12/2016

30/11/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i gospodarczych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/34/16

DATA OGŁOSZENIA: 30/11/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/12/2016

30/11/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków dezynfekujących, myjących i konserwujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/35/16

DATA OGŁOSZENIA: 30/11/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/12/2016

21/11/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drobnych narzędzi dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/32/16

DATA OGŁOSZENIA: 21/11/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/11/2016 do godz. 14:00

09/11/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę druków medycznych, administracyjnych i wizytówek dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/33/16

DATA OGŁOSZENIA: 09/11/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/11/2016

05/10/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drobnego narzędzi stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/30/16

DATA OGŁOSZENIA: 05/10/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11/10/2016 do godz. 13:00

23/09/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy akcesoriów do maszynowego opracowywania kanałów oraz materiałów technicznych ortodontycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/28/16

DATA OGŁOSZENIA: 23/09/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/09/2016 do godz. 14:00

31/08/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/25/16

DATA OGŁOSZENIA: 31/08/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/09/2016 do godz. 12:00

02/08/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy wierteł i frezów dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/24/16

DATA OGŁOSZENIA: 02/08/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/08/2016 do godz. 13:00

16/06/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy środków dezynfekujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/20/16

DATA OGŁOSZENIA: 16/06/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/06/2016

16/06/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy materiałów i akcesoriów ortodontycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/19/16

DATA OGŁOSZENIA: 16/06/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/06/2016

17/05/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy gazów medycznych i sprężonego powietrza oraz dzierżawę butli gazowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/16/16

DATA OGŁOSZENIA: 17/05/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/05/2016

17/05/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy środków dezynfekujących, myjących i konserwujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/18/16

DATA OGŁOSZENIA: 17/05/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20/05/2016

28/04/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy środków dezynfekujących, myjących i konserwujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/14/16

DATA OGŁOSZENIA: 28/04/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/05/2016

22/04/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ” Rozbudowa strefy brudnej Centralnej Sterylizatorni” dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/15/16

DATA OGŁOSZENIA: 22/04/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/04/2016 do godz. 14:00

15/04/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż profesjonalnego systemu audio w sali konferencyjnej w siedzibie „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/12/16

DATA OGŁOSZENIA: 15/04/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/04/2016

06/04/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Mazowieckim Centrum Stomatologii

nr sprawy ZZ/05/16

DATA OGŁOSZENIA: 06/04/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/04/2016

01/04/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Dostawa błon RTG i odczynników do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/11/16

DATA OGŁOSZENIA: 01/04/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/06/2016

09/03/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Dostawa rękawic medycznych-diagnostycznych i chirurgicznych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/08/16

DATA OGŁOSZENIA: 09/03/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/03/2016

09/03/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Dostawa nici chirurgicznych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/06/16

DATA OGŁOSZENIA: 09/03/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11/03/2016

09/02/2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Świadczenie usług na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/03/16

DATA OGŁOSZENIA: 09/02/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/02/2016

Dostępność