telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

Prosimy o wybranie z listy poniżej:

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. realizuje zakupy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU UE

Więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGU UE

Więcej

ZAPYTANIA OFERTOWE

Więcej

PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Więcej

KONKURSY

Więcej

Sprawy zamówień publicznych i zakupów prowadzi Zespół Zamówień Publicznych, którego koordynatorem jest Pani Katarzyna Rączkowska

Tel. 22 55 69 430
Fax: 22 55 69 431
zamowienia@mcs-przychodnia.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią “Polityki prywatności”, dostępną na stronie www.mcs-przychodnia.pl

Dostępność