telefon (22) 55 69 300
Public Procurement

Please select from the list below:

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. realizuje zakupy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

DIALOG TECHNICZNY

More

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU UE

More

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGU UE

More

ZAPYTANIA OFERTOWE

More

PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

More

KONKURSY

More

Sprawy zamówień publicznych i zakupów prowadzi Zespół Zamówień Publicznych, którego koordynatorem jest Pani Katarzyna Rączkowska

Tel. 22 55 69 430
Fax: 22 55 69 431
zamowienia@mcs-przychodnia.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią “Polityki prywatności”, dostępną na stronie www.mcs-przychodnia.pl

Dostępność