telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

Prosimy o wybranie z listy poniżej:

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Wejście na platformę poprzez link: https://mcs.eb2b.com.pl

Platforma umożliwia składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU UE

Więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGU UE

Więcej

ZAPYTANIA PONIŻEJ 130.000 PLN NETTO

Więcej

PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Więcej

KONKURSY

Więcej

Sprawy zamówień publicznych i zakupów prowadzi Zespół Zamówień Publicznych, którego koordynatorem jest Pani Katarzyna Rączkowska

Tel. 22 55 69 430
Fax: 22 55 69 431
zamowienia@mcs-przychodnia.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią “Polityki prywatności”, dostępną na stronie www.mcs-przychodnia.pl

Dostępność