telefon (22) 55 69 300
Zamówienia publiczne

Prosimy o wybranie z listy poniżej:

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. realizuje zakupy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

DIALOG TECHNICZNY

Więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU UE

Więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGU UE

Więcej

ZAPYTANIA OFERTOWE

Więcej

PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Więcej

KONKURSY

Więcej

Sprawy zamówień publicznych i zakupów prowadzi Zespół Zamówień Publicznych, którego koordynatorem jest Pani Katarzyna Rączkowska

Tel. 22 55 69 430
Fax: 22 55 69 431
zamowienia@mcs-przychodnia.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią “Polityki prywatności”, dostępną na stronie www.mcs-przychodnia.pl

Dostępność