telefon (22) 55 69 300
13/12/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

nr sprawy ZP/19/19

DATA OGŁOSZENIA: 13/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/01/2020 do godz. 12:30

Dostępność