telefon (22) 55 69 300
05/02/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych i leków dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy ZP/05/20

DATA OGŁOSZENIA: 05/02/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13/02/2020 do godz. 12:30

Dostępność