telefon (22) 55 69 300
19/04/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż dwóch unitów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/12/18

DATA OGŁOSZENIA: 19/04/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26/04/2018 do godz. 12:30

Dostępność