telefon (22) 55 69 300
17/11/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Dostawa i montaż mebli w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1

nr sprawy ZP/10/21

DATA OGŁOSZENIA: 17/11/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/11/2021 do godz. 12:30

Dostępność