telefon (22) 55 69 300
27/06/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa i naprawa mebli w gabinetach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/17/18

DATA OGŁOSZENIA: 27/06/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10/07/2018 do godz. 12:30

Dostępność