telefon (22) 55 69 300
07/07/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa i wdrożenie systemu służącego do archiwizacji i zasilania bazy danych elektronicznej dokumentacji medycznej cyfrową wersją dokumentacji wytworzonej w postaci papierowej dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/10/17

DATA OGŁOSZENIA: 07/07/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18/07/2017 do godz. 12:30

Dostępność